PROGRAM NA ŠKOLÁCH

Rôzne aktivity pre školu počas celého dňa

Prednášky, koncert, teambuilding, voľnočasové aktivity, EXIT Klub

Prednášky

Koncert

Aktivity

Ponúkame Vám celodenný vzdelávaco-kultúrny zážitkový program pre 300 až 600 študentov, ktorý je veľmi atraktívny a zároveň svojím obsahom naplňuje požiadavky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na obsah minimálneho preventívneho programu.
Súčasťou programu na škole sú koncert, prednášky a zábavné teambuildingové aktivity.

program-telocvicna-01a

Harmonogram dňa

06:15 | Otvorenie priestoru spoločného stretnutia pre inštaláciu techniky
08:00 | Úvodný spoločný program pre študentov
Predstavenie programu, interaktívna show, mini koncert
09:00 | 1. séria prednášok (workshopov) pre študentov *
10:10 | 2. séria prednášok (workshopov) pre študentov *
11:20 | 3. séria prednášok (workshopov) pre študentov *
12:30 | Záverečný spoločný program pre študentov
Vyhodnotenie prednášok, rozdanie pozvánok na popoludňajšie aktivity, koncert
13:00 | Zbalenie techniky
* V každej sérii prebieha 6-10 prednášok pre rôzne triedy súčasne.

Čo môžete získať?

Preventívny program

EXIT Tour pre školy je koncipovaný tak, aby naplnil požiadavky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu na obsah minimálneho preventívneho programu (MPP).

Kvalitné rôznorodé semináre

Nejde iba o formu naplnenia MPP, ale predovšetkým o kvalitu obsahu seminárov pre študentov. Vďaka národnému rozsahu tohoto projektu vyberáme profesionálnych lektorov z medzinárodných organizácií.

Podpora štúdia angličtiny

Program EXIT Tour sprevádza skupina z GB. Jej hudobníci vedú jeden zo seminárov, ktorý prebieha v angličtine. Vďaka tomu sa študenti dostanú do kontaktu s ľuďmi, ktorých materinský jazyk je angličtina.

ATRAKTÍVNY PROGRAM PRE ŠTUDENTOV

Prioritou EXIT Tour je nie len odbornosť, ale aj atraktívnosť programu pre „teenagerov“. Hudobná skupina, interaktívne moderovanie, zábavné aktivity.

Mimoškolské aktivity

EXIT Tour pokračuje aj popoludní

Voľnočasové aktivity, diskusie, noví priatelia, dobrá nálada.

EXIT Klub

Spoločenské hry

Športové aktivity

Noví priatelia

V rámci EXIT TOUR prebiehajú každé popoludnie pre študentov workshopy. Tieto mimoškolské aktivity zabezpečuje EXIT TOUR tím v spolupráci s miestnými neziskovými organizáciami, nízkoprahovými klubmi a cirkvami pracujúcimi v meste s mládežou. Študentov čaká EXIT Klub s množstvom dobrého slova, diskusií, spoločenských aktivít, športov, nových priateľstiev a dobrej nálady, kde sa môžu stretnúť s členmi hudobnej skupiny i s niektorými lektormi.

 

Na konci týždňa organizujeme večerný koncert so skupinou pre študentov zo všetkých škol v miestnom hudobnom prostredí. Tento koncert je sponzorovaný a preto je pre všetkých účastníkov zdarma. Slúži ako ďalšia príležitosť na stretnutie s hudobnou skupinou a EXIT Tour tímom a je záverečnou bodkou za týmto skvelým projektom v meste.