EXIT TOUR

EXIT Tour je kultúrno-vzdelávací zážitkový projekt koncipovaný tak, aby naplnil požiadavky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na obsah minimálneho preventívneho programu. Cieľom EXIT Tour je pomôcť školám poučiť študentov o problémoch, ktoré sa každodenne dotýkajú generácie tínedžerov. Ako žiť zdravý životný štýl a nachádzať skutočné životné hodnoty.

Slovensko aj Európa

EXIT Tour pôsobí nielen na Slovensku, ale aj v Poľsku, Česku, Ukrajine a Estónsku, kde sa doň zapojilo spolu už vyše 92 miest, 217 škôl a 49427 študentov v školách a 20366 na koncertoch. Na Slovensku sme už navšívili a oslovili:

30

miest

93

škôl

25700

študentov

Odborné a pútavé prednášky

Exit tour ponúka pre študentov odborné a inšpiratívne prednášky príťažlivou a pokiaľ je to možné aj interaktívnou formou. Týkajú sa tém ako: Sex, AIDS a vzťahy, Závislosti, Pornografia a kult tela, Sebahodnota, Zdravá rodina, Šikanovanie, Priateľstvo, Šport, Hudba, Ľudská sexualita a jej zmysel,…

home-prednasky-01a
home-aktivity-01a

Celodenný atraktívny program

Exit tour prichádza na jeden týždeň do mesta, počas ktorého je každý deň na jednej škole, pre ktorú pripraví celodenný pútavý program. Študenti sa na svojej škole môžu tešiť z koncertu zahraničnej kapely, prednášok, rôznych teambuildingových aktivít a nových priateľstiev.

Životné hodnoty